• Hər hansı bir sualınız var?
  • +994554811148
  • info@bilik.al
  • Hər hansı bir sualınız var?
  • +994554811148

AzLine Tədris Mərkəzi

Ətraflı

“AzLine” tədris mərkəzi 2013-cü ilin dekabr ayında fəaliyyəta başlaməş və qısa bir zaman ərzində əhali arasında hörmət qazanmışdır. Çünki biz həmişə hesab etmişik ki, tələbələrimizin uğuru bizim uğurumuzdur və biz hər zaman bu prinsiplə fəaliyyətimizi quracayıq!
Ən müasir və qabaqcıl təhsil mərkəzlərinə çevrilməsinin səbəblərdən biridə odurki,  biz öz  iş fəaliyyətimizə məsuliyyət və vicdandan əlavə, həm də yaradıcılıqla, asanlaşdırılmış, sadə və  başa düşüləcək formada və yumorla yanaşırıq.
Təhsil gənc nəslin gələcəyidir. Aydındır ki, təhsil, elm, savad almadan, insan istədiyi statusa malik ola bilməz. Ona görədə hər bir azyaşlı uşağın valideyini övladın gələcəyini parlaq etmək üçün onun təhsilinə xüsusi qayğı ilə yanaşır. Uşaqlarınızın təhsilinin inkişafına “AzLine” tədris mərkəzi hər zaman Sizə kömək etməyə hazırdır! Təhsil pedaqoji prosesin mühüm bir tərkib hissəsidir. O, xalq təsərrüfatı üçün ixtisaslı kadrlar hazırlamaq məqsədinə xidmət edir. Təhsil müxtəlif məktəb pillələrində, müxtəlif səviyyələrdə verilir. Bu mənada ibtidai, orta, texniki peşə, orta ixtisas, ali təhsil fərqləndirilir. Hər sonrakı pillədəki təhsil əvvəlki pilləyə əsaslanır.
İnsanın öz təhsilini artırması yollarından asılı olaraq özünü təhsil, fasiləsiz təhsil, ixtisasartırma təhsili ifadələri işlədilir.
Təhsil dedikdə, tədris müəssisələrində verilən, tərbiyə və inkişaf imkanlarına malik olan bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi başa düşülür.
Təhsilin məzmunu didaktikanın əsas problemlərindən biridir: bəşəriyyətin əldə etdiyi biliklər xəzinəsindən nələri seçib, ayrı-ayrı yaş dövrlərində və təhsil müəssisələrində öyrətmək lazımdır? Təlimin müvəffəqiyyəti bu problemin düzgün həllindən çox asılıdır.
Təhsilin məzmunu bir neçə amillə müəyyən edilir:
a) cəmiyyətin tələbatı, elm və texnikanın inkişaf səviyyəsi, ictimai
quruluşun xarakteri ilə;
b) təlimin məqsəd və vəzifələri ilə;
c) şagirdlərin real təlim imkanları ilə.
Bu sahədə Çoxlu sayda uğur əldə etmişik“AzLine” tədris mərkəzinin üstünlükləri:
Müəllim heyyəti,
Respublikanın nüfuzlu məktəblərində çalışan, abituriyent hazırlığı sahəsində böyuk təcrübəsi olan pedaqoqlar.
Nəzarət sistemi,
Dərs prossesi tədris prossesi tərəfindən idarə olunur. Hər bir ixtisas qrupu üzrə qrup rəhbəri tərəfindən tələbələrin dərsə dəvamiyyəti, biliyin mənimsənməsi səviyyəsinə nəzarət olunur.
Burada tələbələr hər ay sınaq imtahanları vasitəsi iləyoxlanılır, hər ayın sonunda valideyinlərlə əlaqə saxlanılır, və tələbələr haqqında ətraflı məlumat verilir. 
Kursun qaydaları
Dediyimiz kimi, hər ayın sonunda sınaq imtahanları, hər səviyyənin sonunda isə səviyyə imtahanı təşkil olunur. İmtahan danışıq, yazılı, qrammatik və dinləmədən (qulaq asmaqdan) təşkil olunur.Tələbə kursa davam etdiyi müddətdə hər hansı bir inkişaf olmasa, dərsə hazırlıqsiz gəlsə, icazəsiz olaraq ardıçıl iki dərsdə iştirak etməsə, iki dəfə edilən xəbərdarlıqdan sonra kursdan kənarlaşdırılır.


Sizə cəmi bir necə ay ərzində müxtəlif xarici dilləri mükəmməl səviyyədə öyrənmək imkanı verir. Eyni zamanda xaricilər ücün azərbaycan dili kurslarımızdan əksər xarici ölkələrinvətəndaşları faydalana bilər. Biz xarici dil proqramı ilə, həm tədris proqramından, həmdə istifadı etdiyimiz ədəbiyyatdan keyfiyyətli tədrisimizlə fərqlənirik.

Məktəbəqədər təhsil pilləsinin sonunda uşaq:
Sağlamlığı mohkəmlətdirən hərəkətləri yerinə yetirir
Qidalanma və sonitar-qiqiyena qaydalarına əməl edir
Nitqi dinləyib-anlayır, rabitəli danışır və nitq etiketlərindən istifadə edir
Təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir
Sadə riyazi-məntiqi əməliyyatları yerinə yetirir
Əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürlərə malikdir anlayışları izah edir
İnsanlara qarşı hörmət və dözümlülük nümayış etdirir
Ozündən kiçiklərlə, həyamyaşıdlarla və böyüklərlə qarışıqlı ünsiyyət qurur
Sadə əmək bacarıqları nümayış etdirir
Sadə bədii yaradıcılıq bacarıqları nümayış edtirir.

 

Kursların adı Müddəti Şəhər
1 Abituriyent 12 ay Bakı
2 KOMPÜTER KURSLARI 5 ay Bakı
3 Autocad - 3D max 3 ay Bakı
4 Rus dili 6 ay Bakı
5 İngilis dili 6 ay Bakı

40+ şirkət bizimlə əməkdaşlıq edir. Siz də bizə qoşulun!